Innemiljö

Förskolans innemiljö är föränderlig och anpassas efter barnens behov och intressen. Barnen är med i förändringsprocessen och utformandet av innemiljön. 

Innemiljön ska vara inbjudande och inspirerande, leda till lekar och aktiviteter där barnen kan utvecklas. Material ska finnas lätttillängligt för barnen.

5 mars 2018