Föräldrabesök

12 april

Tid: 09:00– 00:00

Vi visar vår förskola för intresserade vårdnadshavare som anmält sig för besöket på telefonnummer 018-727 68 82/83.