Föräldrabesök

Plats: Salabacke förskola

16 september

Tid: 09:15– 09:45

Vi visar vår förskola för intresserade vårdnadshavare som anmält sig för besöket på telefonnummer 018-727 75 37.