Föräldrabesök

6 mars

Tid: 09:30 – 10:00

Vi visar vår förskola för intresserade vårdnadshavare som anmält sig för besöket på telefonnummer 018-727 68 82/83