Föräldrabesök

Plats: Salabacke förskola

27 januari

Tid: 15:30–16:00

Vi visar vår förskola för intresserade vårdnadshavare som anmält sig för besöket på telefonnummer 018-727 75 37.