Föräldrabesök

3 oktober

Tid: 08:15– 08:45

Vi visar vår förskola för intresserade vårdnadshavare som anmält sig för besöket på telefonnummer 018-727 68 82/83.