Personal

Ing-Britt Adolfsson

Leg. förskollärare

Amanda Fredlund

Barnskötare

Agnes Hjortsmark

Barnskötare

Kaj Kallioinen

Leg. förskollärare

Jenny Kolegar

Leg. förskollärare

Nathalie Linné Österblom

Barnskötare

Nathalie Lövgren

Barnskötare

Annika Magnusson

Barnskötare

Lena Nilsson

Leg. förskollärare

Sarah Ouchterlony

Barnskötare

Lena Tapper

Barnskötare

Anna Tranblom

Leg. förskollärare

Siham W Mohammad

Barnskötare

Margareta Åkerblom

Barnskötare
5 mars 2018