Barns inflytande

På vår förskola har barnen inflytande. Barnens intresse och behov styr till stor del verksamhetens innehåll. Pedagogerna är aktiva och närvarande samt inspirerande och utmanande i barnens lek och aktiviteter.

Uppdaterad: