Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

" Kränkande- det är inget snällt"

Vår likabehandlingsplan beskriver hur vi arbetar för att motverka alla typer av kränkande behandlingar och främja alla människors lika värde. Personal, barn och föräldrar är alla delaktiga i arbetet. 

Uppdaterad: