Kontakt

Salabacke förskola
Skomakargatan 28 C
754 34 UPPS ALA

Öppettider:
06.30-17:30

Sjukanmälan
Sjukanmälan sker till respektive avdelning.

Biträdande förskolechef

Synnevi Lewander

Förskolechef Vaksala

Lena Eriksson

Avdelningarnas direktnummer

Blåmesen/Gulsparven: 018-727 68 82
Grönfinken/Rödhaken: 018-727 68 83
5 mars 2018