Våra avdelningar

Våra avdelningar

På förskolan finns det fyra avdelningar. Blåmesen och Gulsparven för barn i de yngre åldrarna och Grönfinken och Rödhaken med äldre barn. Vi samarbetar avdelningsvis inomhus då Blåmesen/Gulsparven utgör ett block och Grönfinken/Rödhaken likaså. Samarbetet  gör att vi effektivt kan utnyttja pedagogernas kompetens och lokalerna på bästa sätt. När det gäller de barn som går sitt sista år på förskolan har vi gemensam verksamhet i hela huset. Till exempel gymnastik i en närliggande gymnastiksal och trafikskola.

 

 

 

Uppdaterad: