Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Monett och nås på telefonnummer 018-727 75 37

Uppdaterad: