Besök oss

Nu kan vi åter igen ta emot vårdnadshavare som är intresserad av vår utbildning. Du är välkommen att besöka oss för att få information och ställa frågor. Vi tar emot anmälda besök tre fredagar under höstterminen och fem fredagar under vårterminen. Tiden för besöket är kl 12.45-13.15. Besöket får ta max 30 minuter i anspråk. Ring 018-727 68 82/83 och anmäl dig genom att lämna namn och telefonnummer. Vi ser gärna att endast 1 vårdnadshavare/familj deltar i besöket då vi har pågående verksamhet i lokalerna.

Ring 018-727 68 82/83 och anmäl dig genom att lämna namn och telefonnummer.

Vårens besöksdatum är:

Fredagen 2 februari kl 12.45-13.15

Fredagen 1 mars kl 12.45-13.15

Fredagen 5 april kl 12.45-13.15

Fredagen 3 maj kl 12.45-13.15

 

 

 

Uppdaterad: