Normer och värden

"Man kan ge saker tillbaka. Att försöka vara snäll och säga förlåt."

Utifrån läroplanen har vi skapat vår värdegrund. Vi arbetar med värdegrunden tillsammans med barnen till exempel genom att vi har figurer som ”ser” när barnen tar ansvar för sitt eget handlande, gör bra saker mot varandra och värnar om vår miljö.

 

 

 

 

På förskolan arbetar vi kontinuerligt med hur man är en bra kompis, hur man ska förhålla sig till andra och vad det innebär att vara en del av en grupp.
I vårt värdegrundsarbete kommer vi att börja använda ett material som heter Tio små kompisböcker. Det är tio böcker med olika teman:
-Säg stopp
-Säg förlåt
-Prata om det
-Lugna ner dig
-Vänta på din tur
-Lyssna och kom överens
-Samarbeta
-Sprid glädje
-Dela med dig
-Visa dina känslor

Det finns en samling böcker som är anpassade för yngre barn och en för äldre barn. Det är samma teman men med olika mycket text. Till böckerna hör två gosedjur. En igelkott och en kanin som vi kan använda i arbetet för att t.ex. åskådliggöra händelser och dramatisera.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

" Kränkande- det är inget snällt"

Vår plan beskriver hur vi arbetar för att motverka alla typer av kränkande behandlingar och främja alla människors lika värde. Personal, barn och föräldrar är alla delaktiga i arbetet. 

     

 

 

 

Uppdaterad: