Verksamhet & pedagogik

Förskolan ska vara TRYGG, LÄRORIK och ROLIG för alla barn. Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande.

I förskolans läroplan (Lpfö-98) formuleras värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer för verksamheten.


Läs mer om läroplanen Lpfö-98 (PDF, 990 KB).

Vår kunskapssyn bygger på det kompetenta barnet. 
Vi ser att alla situationer ger barnen en möjlighet till lärande i den fria leken, i rutinsituationer och i planerade aktiviteter.

Vi ger barnen tid att själva försöka och pedagogerna finns nära för att handleda om barnen vill ha hjälp. Vi anpassar vår miljö så att barnen ges möjlighet att klara saker själva.


 

 

 

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik