Introduktion

På vår förskola tillämpar vi föräldraaktiv introduktion. Introduktionen börjar med att föräldrar/vårdnadshavare med barn bjuds in till ett introduktionssamtal. På samtalet får du/ni berätta om barnet och vi informerar om hur introduktionen kommer att gå till samt om vår verksamhet. 

Under introduktionen är det du/ni som har ansvar för ert barn, Introduktionen anpassas efter barnets/barnens och föräldrarnas/vårdnadshavarnas olika behov och sker alltid i nära samråd där dialogen är av största vikt. 

Räkna med att du som förälder/vårdnadshavare ska finnas tillgänglig i ca 2 veckor.

När barnen har varit på förskolan ca en månad har vi en uppföljning via enkät. 

Uppdaterad: