Våra lärmiljöer

Förskolans lärmiljö är föränderlig och anpassas efter barnens behov och intressen. Barnen är med i förändringsprocessen och utformandet av miljön. 

Innemiljön ska vara inbjudande och inspirerande, leda till lekar och aktiviteter där barnen kan utvecklas. Material ska finnas lätttillängligt för barnen.

 

På gården finns bland annat lekhus, sandlåda, rutschkana  samt träd och buskar. Vi har en liten kulle med konstgräs som används både till lekar som "Under hökens vingar" men också för att rulla bilar, bollar, rockringar eller varför inte sig själv?  Lådorna på gården innehåller hinkar, spadar, sandformar och fordon. I förrådet har vi cyklar, rockringar, bollar, skottkärror, borstar, krattor, basketkorg och pulkor.

På gården är det alltid full aktivitet. I leken kan en sandlåda förvandlas till bageri där det tillverkas geggamoja, tårtor eller pajer. En annan gång kan sandlådan bli  ett grävprojekt där tunnlar och kanaler grävs fram. 

Vi använder oss också av närmiljön och gör utflykter dagligen bland annat för att de barn som är kvar på gården ska få större utrymme. 

Uppdaterad: