Dokumentation

Dokumentation

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att planera och utveckla verksamheten. 

Alla barn har varsin pärm som visar barnets intressen.  Pärmarna finns tillgängliga för barnen så att de kan titta i dem när de vill under dagen.

Vi dokumenterar i Unikum där vårdnadshavarna får tillgång till de dokumentationer som rör deras barn. Varje barn som fyllt två år får två lärloggar per läsår i matematik och språk. I unikum kan vårdnadshavarna läsa våra informationsbrev och även förbereda sig för utvecklingssamtal som sker varje läsår. 

Uppdaterad: