Dokumentation

Dokumentation

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att planera och utveckla verksamheten. 

Alla barn har varsin pärm som visar barnets intressen, utveckling och lärande.  Pärmarna finns tillgängliga för barnen så att de kan titta i dem när de vill under dagen.

Vi har påbörjat att dokumentera i Unikum (dec-17) där vårdnadshavarna får tillgång till de dokumentationer som rör deras barn. I unikum kan vårdnadshavarna läsa våra informationsbrev och även förbereda sig för de utvecklingssamtal som sker två gånger varje läsår. 

Uppdaterad: